Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 17

e-mail: [email protected]

telefon: +420 777 743 166

Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Nabídka » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.

 

Tocháček spol. s r.o., se sídlem Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 44961367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 4127

e-mail: [email protected]

tel.: +420 777 743 166

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti,

abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

- Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho požadavku Zprostředkování prodeje / pronájmu nemovitosti anebo za účelem oprávněného zájmu o nemovitost z inzerce.

- Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy anebo oprávněný zájem.

- Účelem zpracování osobních údajů je správa databáze údajů o klientovi vložená prostřednictvím software.

- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 - Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a uchováváme po dobu trvání od 6 do 60 měsíců.

- Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. 

- Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

- Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018Cookies


Kontaktujte nás